Mikanit grzejnikowy

Materiał na bazie Miki

Mikanit grzejnikowy to materiał izolacyjny, który znalazł szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Wykorzystuje się go wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoka wytrzymałość mechaniczna izolacji, a jednocześnie duża odporność na wysoką temperaturę oraz dobre parametry dielektryczne. Właśnie te cechy sprawiają, że mikanity są używane w takich obszarach jak komutatory, zamknięte elementy grzejne, izolacje pieców czy induktory. Mikanity to grupa materiałów izolacyjnych wytworzonych na bazie miki naturalnej:

  • muskowitowej – o lepszych własnościach mechanicznych, zachowującej wysoką wytrzymałość dielektryczną do temperatury 500° C. W temperaturach wyższych wytrzymałość dielektryczna miki muskowitowej stopniowo spada.
  • flogopitowej – bardziej elastycznej, zachowującej doskonałe własności dielektryczne do temperatury 700° C. W temperaturach wyższych wytrzymałość dielektryczna miki flogopitowej również spada.

W procesie produkcji mikanitu grzejnikowego wykorzystuje się różne metody dalszego przerobu papieru mikowego. Jedną z nich jest tworzenie płyt sztywnych, które nazywane są właśnie mikanitem grzejnikowym. Powstają one przez układanie na sobie kolejnych warstw papieru mikowego oraz utwardzenie pod wpływem ciśnienia i temperatury. Grubość płyty zależy od ilości użytych warstw papieru.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w zależności od rodzaju użytej żywicy można uzyskać różne rodzaje mikanitu. Można otrzymać:

  • mikanit komutatorowy – żywica epoksydowa;
  • mikanit grzejnikowy – żywica silikonowa.

Dzięki swojej uniwersalności i wszechstronności mikanit grzejnikowy zdobywa coraz większą popularność i staje się niezastąpionym materiałem w nowoczesnym przemyśle.

 

materiał na bazie miki

Przerób papieru mikowego

W zależności od sposobu dalszego przerobu papieru mikowego uzyskujemy różne, oferowane przez nas produkty, takie jak:

  • Płyty sztywne do grubości 2 mm nazywane są mikanitem grzejnikowym, powyżej – płytami mikanitowymi. Powstają przez układanie na sobie kolejnych warstw papieru mikowego, następnie utwardzeniu w wyniku działania ciśnienia i temperatury. Ilość warstw definiuje grubość płyty.
  • Tuleje powstają przez nawinięcie na trzpień kolejnych warstw papieru mikowego i związanie ich ze sobą działaniem ciśnienia i temperatury. Oferujemy tuleje z czystego papieru mikowego lub wzmocnione tkaniną szklaną.
  • Taśmy jest to cienka warstwa papieru mikowego nałożonego na tkaninę szklaną. Taśmy wzmocnione są nićmi szklanymi i/lub folią poliestrową.
  • Folie są to warstwy papieru mikowego najczęściej flogopitowego, zespolonego ze sobą plastycznym systemem żywic silikonowych. W zależności od zastosowania, mogą występować w postaci czystego papieru mikowego, papieru mikowego wzmocnionego tkaniną szklaną i/lub folią poliestrową, lub jako folie combi, w których papier mikowy zespolony jest z warstwą papieru ceramicznego.
  • Izolatory mikanitowe wykonane na podstawie rysunków klienta. Z płyt mikanitowych wykonujemy elementy izolacyjne nawet o skomplikowanych zarysach. Dzięki własnemu, nowoczesnemu parkowi maszynowemu, jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom klientów i dostarczyć im izolatory o wysokiej jakości i precyzji wykonania.

Mikanity mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość mechaniczna izolacji z jednoczesną wysoką odpornością temperaturową i bardzo dobrych parametrach dielektrycznych.

Materiały te stosowane są m. innymi w: komutatorach, zamkniętych elementach grzejnych, izolacji pieców, induktorach, przy produkcji kabli, jako ekrany termiczne. Dzięki swoim właściwościom, mikanit jest niezastąpionym materiałem w wielu gałęziach przemysłu, a jego przerób na różne produkty pozwala na jeszcze szersze spektrum zastosowań.